kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
2
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
3
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
4
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
5
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
6
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
7
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
8
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
9
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
10
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
11
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
12
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
13
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
14
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
15
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
16
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
17
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
18
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
19
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
20
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
21
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
22
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
23
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
24
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
25
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
Den starokladrubského koně
26
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
Obec Klešice - divadelní představení nejen pro děti
27
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
28
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
29
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
30
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
31
kalendář akcí v Železnohorském regionu - květen 2024
1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Svinčany, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2024  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany, o místním poplatku ze vstupného 01.01.2024  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany o místním poplatku ze psů 01.01.2024  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  26.10.2022  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  01.01.2022  21.09.2022
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  01.01.2022 01.01.2024
Řád veřejného pohřebiště obce Svinčany 10.12.2020  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 26.5.2020  01.01.2022
 OZV č_4_2019, o místním poplatku ze vstupného  1.1.2020  01.01.2024
 OZV č. 3_202019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2020  01.01.2024
 OZV č. 2_2019, o místním poplatku ze psů  1.1.2020  01.01.2024
 OZV č. 1_2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1. 1. 2020  26.05.2020
Cenový výměr č.1/2018 101.03.2018  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany, č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy .pdf 28.12.2017  
OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.pdf 29.03.2017 20.11.2019
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf 01.01.2016 01.03.2017
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svinčany.pdf 01.01.2016 30.04.2020
Nařízení obce Svinčany č. 1/2015, Tržní řád.pdf

01.01.2016

 

OZV č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č.1 Požární řád

 15.12.2014

 
OZV č. 1_2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

01.01.2013

25.11.2015

 OZV 2_2011, o místních poplatcích.pdf

16.03.2011

20.11.2019

OZV 2_2005 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ Svinčany.doc

05.04.2005

 
OZV č. 2/2002 o závazných částech změny č. 1 ÚPSÚ Svinčany

01.01.2003

 
Řád veřejného pohřebiště

01.11.2002

9.12.2020

Zveřejnění informací podle § 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 
OZV č. 1/2002 o čistotě veřejných prostranství obce

02.02.2002

 
OZV č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svinčany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

01.01.2002

20.11.2019

OZV č. 6/98 o závazných částech územního plánu obce Svinčany

20.11.1998

 
cenový výměr - hřbitov.doc

18.04.2007

28.02.2018

OZV č. 1/2014 - Požární řád

 22.09.2014

15.12.2014

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení  a zápisy ze zastupitelstva obce

Zápis č. 1/2024Informace o konání 1. zasedání ZOZpráva o hospodaření obceInventarizační zpráva 2023Příloha inventarizační zprávyRozpočtové opatření č. 1/2024 18. 03. 2024
Zápis č.6/2023Informace o konání 6. zasedání ZOZpráva o hospodaření obceRozpočtové opatření č. 5/2023schválený rozpočet pro rok 2024 20.12.2024
Zápis č. 5/2023Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce SvinčanyRozpočtové opatření obce č. 4/2023Zpráva o hospodaření obce 29.11.2023
Zápis č. 4/2023Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva obce, 25.10.2023
Zápis č. 3/2023Informace o konání 3. zasedání ZORozpočtové opatření obce č.3Zpráva o hospodaření obce 30.08.2023
Zápis č. 2/2023,  Informace o konání 2. zasedání ZORozpočtové opatření obce č. 2/2023Závěrečný účet obce za rok 2022Zpráva o hospodaření obceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2022  31.05.2023
Zápis č. 1/2023Informace o konání 1. zasedání ZOZpráva o hospodaření obceRozpočtové opatření starosty obce č. 1/S/2023Inventarizační zpráva 2022Inventarizační zpráva - příloha 15.03.2023
Zápis č. 2/2022 nově zvoleného zastupitelstva obce SvinčanyInformace o konání 2. zasedání nově zvoleného zastupitelstva obceSchválený rozpočet obce na rok 2023 v závazných ukazatelíchZpráva o hospodaření obce 19.12.2022
Zápis č. 1/2022 nově zvoleného zastupitelstva obceInformace o konání 1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce SvinčanyNávrh rozpočtového opatření č. 3/2022Zpráva o hospodaření obceStřednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026 23.11.2022
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce SvinčanyInformace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 19.10.2022
Zápis č. 4/2022Informace o konání 4. zasedání ZO Svinčany 21.9.2022
 Zápis č. 3/2022,  Informace o konání 3. zasedání ZO Svinčany  30.06.2022
Zápis č. 2/2022Informace o konání 2. zasedání zastupitelstvaProtokol o schválení účetní závěrkyZpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníZávěrečný účet za rok 2021  25.05.2022
Zápis č. 1/2022, Informace o konání 1. zasedání ZO Svinčany, Inventarizační zpráva 2021Příloha k inventarizační zprávě 09. 03. 2022
Zápis č. 7/2021Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany v roce 2021  20.12.2021
Zápis č. 6/2021Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany 29.11.2021
Zápis č. 5/2021Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany 29.9.2021
Zápis č. 4/2021Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany 22. 09. 2021
Zápis č. 3/2021Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2021Transparentní účty pro postižené obce 30. 06. 2021
Zápis č.2/2021Informace o konání 2. zasedání ZO SvinčanyZávěrečný účet obce Svinčany za rok 2020Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 28.04.2021
Zápis č. 1/2021Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany v roce 2021,Inventarizační zpráva za rok 2020Příloha k inventarizační zprávě za rok 2020 24.02.2021
Zápis č. 5/2020Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obceRozpočet obce na rok 2021Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024 9.12.2020
Zápis č. 4/2020Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce SvinčanyOsadní výbor Raškovice -zápis         23.9.2020
Zápis č .3/2020Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Svinčany 01. 07. 2020
Zápis č. 2/2020Osadní výbor RaškoviceInformace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce SvinčanyZávěrečný účet obce Svinčany za rok 2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019Inventarizační zpráva za rok 2019 30.04.2020
Zápis č. 1/2020Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 1. zasedání ZO Svinčany 29. 01. 2020
Zápis č. 10/2019Osadní výbor NákleInformace o konání 10. zasedání zastupitelstva obce SvinčanyRozpočet obce na rok 2020 závazné ukazatele.pdf 11.12.2019
Zápis č. 9Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Svinčany 20.11.2019
Zápis č. 8Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 8. zasedání ZO 16.10.2019
Zápis č. 7/2019Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 7. zasedání ZO Svinčany 05.09.2019
Zápis č. 6/2019Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany 26.6.2019
Zápis č.5/2019.pdfOsadní výbor Nákle.pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdfZávěrečný účet obce Svinčany za rok 2018.pdf,Protokol o schvalování účetní závěrky.pdfInformace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce.pdf 15.5.2019
Zápis č. 4/2019.pdfOsadní výbor Nákle.pdfOsadní výbor Raškovice.pdfInformace o konání 4. zasedání ZO Svinčany.pdf 17.4.2019
Zápis č.3/2019Osadní výbor RaškoviceOsadní výbor NákleInventarizační zpráva 2018PŘÍLOHA K INVENTAR ZPRÁVĚ.pdfInformace o konání 3. zasedání ZO Svinčany 13. 03. 2019
Zápis č. 2/2019.pdfOsadní výbor Nákle - zápis.pdfOsadní výbor Raškovice - zápis.pdfInformace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce Svinčany.pdf 11.02.2019
Zápis č. 1/2019Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva.pdfOsadní výbor Nákle.pdfOsadní výbor Raškovice.pdf 09.01.2019
Zápis č.3/2018.pdfInformace o konání 3. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Svinčany.pdf,Rozpočet obce na rok 2019 závazné ukazatele.pdf,Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022.pdfRozpočet obce Svinčany na rok 2019 - rozpis.pdfZápis osadní výbor Nákle.pdfZápis osadní výbor Raškovice.pdf 12.12.2018
Zápis č. 2/2018.pdf,Informace o konání zasedání ZO.pdf 14.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání ZO.pdf,Plán inventur 2018.pdf,Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce .pdf  31.10.2018
Zápis č.3/2018.pdfInformace o konání zasedání ZO.pdf 5.9.2018
Zápis č. 2/2018.pdf, Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2017.pdf, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2017.pdf, Protokol o schvalování účetní závěrky obce Svinčany za rok 2017.PDF 6. 6. 2018
Zápis č. 1/2018.pdf, Informace o konání zasedání ZO.pdf, Inventarizační zpráva 2017.pdf,PŘÍLOHA K INVENTAR ZPRÁVĚ.pdf 28.02.2018
Zápis č. 6/2017.pdf,Informace o konání zasedání ZO.pdf, Rozpočet obce na rok 2018.pdf, Střednědobý výhled rozpočtu.xls.pdf 27.12.2017
Zápis č. 5/2017.pdfInformace o konání 5. zasedání zastupitelstva.pdf 6.12.2017
Zápis č. 4/2017.pdfPozvánka na 4. zasedání zastupitelstva.pdf 26.09.2017
zápis_č 03-2017.pdf, Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva.pdf,Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2016.pdf, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2016.pdf,Protokol o schvalování účetní závěrky.pdf, Prezenční listina.pdf 19.6.2017
zápis_č 02-2017.pdf,prezenční listina.pdf,informace o konání zasedání ZO.pdf 18.5.2017
zápis_č 01-2017.pdf, Informace o konanání zasedání.pdf, prezenční lisitna.pdf, Inventarizační zpráva za rok 2016.pdf, 2017 ROZPOČET závazné ukazatele.pdf, 2017 ROZPOČET rozpis.pdf 1.3.2017
Zápis č. 7/2016.pdf, Oznámení o konání 7. zasedání ZO.pdf, černá skládka.jpg 14.12.2016
Zápis č. 6/2016.pdf 25.11.2016
Zápis č.5/2016.pdf, Informace o konání zasedání ZO.pdf, rozpočtový výhled.pdf, Plán inventur 2016.pdf 26.10.2016
Zápis č. 4/2016.pdf, Informace o konání 4.zasedání ZO.pdf 24.08.2016
Zápis č. 3/2016Í.pdf, Závěrečný účet.pdf, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.pdf,Protokol o schvalování účetní závěrky.pdf,Informace o konání zasedání ZO.pdf 13.06.2016
Zápis č. 02/2016.pdf 02.06.2016
zápis č. 1/2016.pdf, Informace o konání zasedání zastupitelstva obce,Závazné ukazatatele rozpočtu pro rok 2016,Inventarizační zpráva za rok 2015,Příloha k inventarizační zprávě za rok 2015 14.3.2016
zápis č. 8/2015, Oznámení o konání zasedání ZO 21.12.2015
zápis č. 7/2015, Oznámení o konání zasedání ZO, Plán inventur 25. 11. 2015
zápis č. 6/2015, Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 24. 9. 2015
zápis č.5/2015,oznámení o konání zasedání 26.8.2015
Zápis č. 4/2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.pdf,závěrečný účet.pdf, Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 15.6.2015
Zápis č. 03/2015, Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 13. 05. 2015
zápis č. 02/2015, Oznámení o konání zasedání 29.04.2015
zápis č.01/2015, oznámení o konání ZO,Inventarizační zpráva, Rozpočet pro rok 2015, Rozpis rozpočtu na rok 2015 04. 03. 2015
zápis č. 03/2014 15.12.2014
zápis č. 02/2014 24.11.2014
zápis z ustavujícího zasedání ZO, Oznámení o konání ustavujícího zasedání, Položkový rozpočet HUP, Jednací řád ZO 06. 11. 2014
zápis č. 06/2014,Informace o konání 6. zasedání 28.08.2014
zápis č. 5, závěrečný účet za rok 2013, zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2013, protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013, oznámení o svolání zasedání zastupitelstva obce 25. 06. 2014
zápis 04/2014 28.04.2014
Usnesení 03/2014, inventarizační zápis 19. 03. 2014
zápis 03/2014 19. 03. 2014
Usnesení 02/2014 05. 02. 2014
zápis 02/2014 05. 02. 2014
Usnesení 01-2014 22. 01.2014
zápis _01-2014 22. 01. 2014