kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
POPLATKY PRO ROK 2023
30
POPLATKY PRO ROK 2023
31
POPLATKY PRO ROK 2023
1
POPLATKY PRO ROK 2023
2
POPLATKY PRO ROK 2023
3
POPLATKY PRO ROK 2023
4
POPLATKY PRO ROK 2023
5
POPLATKY PRO ROK 2023
6
POPLATKY PRO ROK 2023
7
POPLATKY PRO ROK 2023
8
POPLATKY PRO ROK 2023
9
POPLATKY PRO ROK 2023
10
POPLATKY PRO ROK 2023
11
POPLATKY PRO ROK 2023
12
POPLATKY PRO ROK 2023
13
POPLATKY PRO ROK 2023
14
POPLATKY PRO ROK 2023
15
POPLATKY PRO ROK 2023
16
POPLATKY PRO ROK 2023
17
POPLATKY PRO ROK 2023
18
POPLATKY PRO ROK 2023
19
POPLATKY PRO ROK 2023
20
POPLATKY PRO ROK 2023
21
POPLATKY PRO ROK 2023
22
POPLATKY PRO ROK 2023
23
POPLATKY PRO ROK 2023
24
POPLATKY PRO ROK 2023
25
POPLATKY PRO ROK 2023
26
POPLATKY PRO ROK 2023
27
POPLATKY PRO ROK 2023
28
POPLATKY PRO ROK 2023
29
POPLATKY PRO ROK 2023
30 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Svinčany, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  26.10.2022  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  01.01.2022  21.09.2022
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  01.01.2022  
Řád veřejného pohřebiště obce Svinčany 10.12.2020  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 26.5.2020  
 OZV č_4_2019, o místním poplatku ze vstupného  1.1.2020  
 OZV č. 3_202019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2020  
 OZV č. 2_2019, o místním poplatku ze psů  1.1.2020  
 OZV č. 1_2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1. 1. 2020  
Cenový výměr č.1/2018 101.03.2018  
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany, č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy .pdf 28.12.2017  
OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.pdf 29.03.2017 20.11.2019
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf 01.01.2016 01.03.2017
Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svinčany.pdf 01.01.2016 30.04.2020
Nařízení obce Svinčany č. 1/2015, Tržní řád.pdf

01.01.2016

 

OZV č. 2/2014, kterou se zrušuje OZV č.1 Požární řád

 15.12.2014

 
OZV č. 1_2012,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

01.01.2013

25.11.2015

 OZV 2_2011, o místních poplatcích.pdf

16.03.2011

20.11.2019

OZV 2_2005 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ Svinčany.doc

05.04.2005

 
OZV č. 2/2002 o závazných částech změny č. 1 ÚPSÚ Svinčany

01.01.2003

 
Řád veřejného pohřebiště

01.11.2002

9.12.2020

Zveřejnění informací podle § 5 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 
OZV č. 1/2002 o čistotě veřejných prostranství obce

02.02.2002

 
OZV č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svinčany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

01.01.2002

20.11.2019

OZV č. 6/98 o závazných částech územního plánu obce Svinčany

20.11.1998

 
cenový výměr - hřbitov.doc

18.04.2007

28.02.2018

OZV č. 1/2014 - Požární řád

 22.09.2014

15.12.2014

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení  a zápisy ze zastupitelstva obce

Zápis č. 3/2023Informace o konání 3. zasedání ZORozpočtové opatření obce č.3Zpráva o hospodaření obce 30.08.2023
Zápis č. 2/2023,  Informace o konání 2. zasedání ZORozpočtové opatření obce č. 2/2023Závěrečný účet obce za rok 2022Zpráva o hospodaření obceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2022  31.05.2023
Zápis č. 1/2023Informace o konání 1. zasedání ZOZpráva o hospodaření obceRozpočtové opatření starosty obce č. 1/S/2023Inventarizační zpráva 2022Inventarizační zpráva - příloha 15.03.2023
Zápis č. 2/2022 nově zvoleného zastupitelstva obce SvinčanyInformace o konání 2. zasedání nově zvoleného zastupitelstva obceSchválený rozpočet obce na rok 2023 v závazných ukazatelíchZpráva o hospodaření obce 19.12.2022
Zápis č. 1/2022 nově zvoleného zastupitelstva obceInformace o konání 1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce SvinčanyNávrh rozpočtového opatření č. 3/2022Zpráva o hospodaření obceStřednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026 23.11.2022
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce SvinčanyInformace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 19.10.2022
Zápis č. 4/2022Informace o konání 4. zasedání ZO Svinčany 21.9.2022
 Zápis č. 3/2022,  Informace o konání 3. zasedání ZO Svinčany  30.06.2022
Zápis č. 2/2022Informace o konání 2. zasedání zastupitelstvaProtokol o schválení účetní závěrkyZpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníZávěrečný účet za rok 2021  25.05.2022
Zápis č. 1/2022, Informace o konání 1. zasedání ZO Svinčany, Inventarizační zpráva 2021Příloha k inventarizační zprávě 09. 03. 2022
Zápis č. 7/2021Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany v roce 2021  20.12.2021
Zápis č. 6/2021Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany 29.11.2021
Zápis č. 5/2021Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany 29.9.2021
Zápis č. 4/2021Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany 22. 09. 2021
Zápis č. 3/2021Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce v roce 2021Transparentní účty pro postižené obce 30. 06. 2021
Zápis č.2/2021Informace o konání 2. zasedání ZO SvinčanyZávěrečný účet obce Svinčany za rok 2020Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020 28.04.2021
Zápis č. 1/2021Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Svinčany v roce 2021,Inventarizační zpráva za rok 2020Příloha k inventarizační zprávě za rok 2020 24.02.2021
Zápis č. 5/2020Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obceRozpočet obce na rok 2021Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024 9.12.2020
Zápis č. 4/2020Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce SvinčanyOsadní výbor Raškovice -zápis         23.9.2020
Zápis č .3/2020Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Svinčany 01. 07. 2020
Zápis č. 2/2020Osadní výbor RaškoviceInformace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce SvinčanyZávěrečný účet obce Svinčany za rok 2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019Inventarizační zpráva za rok 2019 30.04.2020
Zápis č. 1/2020Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 1. zasedání ZO Svinčany 29. 01. 2020
Zápis č. 10/2019Osadní výbor NákleInformace o konání 10. zasedání zastupitelstva obce SvinčanyRozpočet obce na rok 2020 závazné ukazatele.pdf 11.12.2019
Zápis č. 9Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Svinčany 20.11.2019
Zápis č. 8Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 8. zasedání ZO 16.10.2019
Zápis č. 7/2019Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 7. zasedání ZO Svinčany 05.09.2019
Zápis č. 6/2019Osadní výbor NákleOsadní výbor RaškoviceInformace o konání 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany 26.6.2019
Zápis č.5/2019.pdfOsadní výbor Nákle.pdfZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdfZávěrečný účet obce Svinčany za rok 2018.pdf,Protokol o schvalování účetní závěrky.pdfInformace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce.pdf 15.5.2019
Zápis č. 4/2019.pdfOsadní výbor Nákle.pdfOsadní výbor Raškovice.pdfInformace o konání 4. zasedání ZO Svinčany.pdf 17.4.2019
Zápis č.3/2019Osadní výbor RaškoviceOsadní výbor NákleInventarizační zpráva 2018PŘÍLOHA K INVENTAR ZPRÁVĚ.pdfInformace o konání 3. zasedání ZO Svinčany 13. 03. 2019
Zápis č. 2/2019.pdfOsadní výbor Nákle - zápis.pdfOsadní výbor Raškovice - zápis.pdfInformace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce Svinčany.pdf 11.02.2019
Zápis č. 1/2019Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva.pdfOsadní výbor Nákle.pdfOsadní výbor Raškovice.pdf 09.01.2019
Zápis č.3/2018.pdfInformace o konání 3. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Svinčany.pdf,Rozpočet obce na rok 2019 závazné ukazatele.pdf,Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022.pdfRozpočet obce Svinčany na rok 2019 - rozpis.pdfZápis osadní výbor Nákle.pdfZápis osadní výbor Raškovice.pdf 12.12.2018
Zápis č. 2/2018.pdf,Informace o konání zasedání ZO.pdf 14.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání ZO.pdf,Plán inventur 2018.pdf,Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce .pdf  31.10.2018
Zápis č.3/2018.pdfInformace o konání zasedání ZO.pdf 5.9.2018
Zápis č. 2/2018.pdf, Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2017.pdf, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2017.pdf, Protokol o schvalování účetní závěrky obce Svinčany za rok 2017.PDF 6. 6. 2018
Zápis č. 1/2018.pdf, Informace o konání zasedání ZO.pdf, Inventarizační zpráva 2017.pdf,PŘÍLOHA K INVENTAR ZPRÁVĚ.pdf 28.02.2018
Zápis č. 6/2017.pdf,Informace o konání zasedání ZO.pdf, Rozpočet obce na rok 2018.pdf, Střednědobý výhled rozpočtu.xls.pdf 27.12.2017
Zápis č. 5/2017.pdfInformace o konání 5. zasedání zastupitelstva.pdf 6.12.2017
Zápis č. 4/2017.pdfPozvánka na 4. zasedání zastupitelstva.pdf 26.09.2017
zápis_č 03-2017.pdf, Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva.pdf,Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2016.pdf, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2016.pdf,Protokol o schvalování účetní závěrky.pdf, Prezenční listina.pdf 19.6.2017
zápis_č 02-2017.pdf,prezenční listina.pdf,informace o konání zasedání ZO.pdf 18.5.2017
zápis_č 01-2017.pdf, Informace o konanání zasedání.pdf, prezenční lisitna.pdf, Inventarizační zpráva za rok 2016.pdf, 2017 ROZPOČET závazné ukazatele.pdf, 2017 ROZPOČET rozpis.pdf 1.3.2017
Zápis č. 7/2016.pdf, Oznámení o konání 7. zasedání ZO.pdf, černá skládka.jpg 14.12.2016
Zápis č. 6/2016.pdf 25.11.2016
Zápis č.5/2016.pdf, Informace o konání zasedání ZO.pdf, rozpočtový výhled.pdf, Plán inventur 2016.pdf 26.10.2016
Zápis č. 4/2016.pdf, Informace o konání 4.zasedání ZO.pdf 24.08.2016
Zápis č. 3/2016Í.pdf, Závěrečný účet.pdf, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření.pdf,Protokol o schvalování účetní závěrky.pdf,Informace o konání zasedání ZO.pdf 13.06.2016
Zápis č. 02/2016.pdf 02.06.2016
zápis č. 1/2016.pdf, Informace o konání zasedání zastupitelstva obce,Závazné ukazatatele rozpočtu pro rok 2016,Inventarizační zpráva za rok 2015,Příloha k inventarizační zprávě za rok 2015 14.3.2016
zápis č. 8/2015, Oznámení o konání zasedání ZO 21.12.2015
zápis č. 7/2015, Oznámení o konání zasedání ZO, Plán inventur 25. 11. 2015
zápis č. 6/2015, Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 24. 9. 2015
zápis č.5/2015,oznámení o konání zasedání 26.8.2015
Zápis č. 4/2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.pdf,závěrečný účet.pdf, Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 15.6.2015
Zápis č. 03/2015, Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce 13. 05. 2015
zápis č. 02/2015, Oznámení o konání zasedání 29.04.2015
zápis č.01/2015, oznámení o konání ZO,Inventarizační zpráva, Rozpočet pro rok 2015, Rozpis rozpočtu na rok 2015 04. 03. 2015
zápis č. 03/2014 15.12.2014
zápis č. 02/2014 24.11.2014
zápis z ustavujícího zasedání ZO, Oznámení o konání ustavujícího zasedání, Položkový rozpočet HUP, Jednací řád ZO 06. 11. 2014
zápis č. 06/2014,Informace o konání 6. zasedání 28.08.2014
zápis č. 5, závěrečný účet za rok 2013, zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2013, protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013, oznámení o svolání zasedání zastupitelstva obce 25. 06. 2014
zápis 04/2014 28.04.2014
Usnesení 03/2014, inventarizační zápis 19. 03. 2014
zápis 03/2014 19. 03. 2014
Usnesení 02/2014 05. 02. 2014
zápis 02/2014 05. 02. 2014
Usnesení 01-2014 22. 01.2014
zápis _01-2014 22. 01. 2014