Knihovna


Knihovna obce Svinčany se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu Svinčany, Svinčany

čp. 52.

 

Otevírací doba

sobota 1 x za 14 dnů od 14 do 15 hodin

 • 14. 01. 2018 (neděle)
 • 28. 01. 2018 (neděle)
 • 10. 02. 2018
 • 24. 02. 2018
 • 10. 03. 2018
 • 24. 03. 2018
 • 07 04. 2018
 • 21. 04. 2018
 • 05. 05. 2018
 • 19. 05. 2018
 • 02. 06. 2018
 • 16. 06. 2018
 • 30. 06. 2018
 • 14. 07. 2018
 • 28. 07. 2018
 • 11. 08. 2018
 • 25. 08. 2018
 • 08. 09. 2018
 • 22. 09. 2018
 • 06. 10. 2018
 • 20. 10. 2018
 • 03. 11. 2018
 • 17. 11. 2018
 • 01. 12. 2018
 • 15. 12. 2018
 •  29. 12. 2018 

Knihovnice

Jaroslava Petráňová

 

Kontakty

 • mobil 724 515 696
 • e-mail:svincany@seznam.cz

 

Služby knihovny pro občany v obci

 • půjčovné na čtenářský lístek zdarma
 • internet zdarma
 • zprostředkování knih z výměnných fondů (knihovna městyse Choltice, Krajská knihovna     v Pardubicích)

 

Vyhledávání knih