Knihovna


Knihovna obce Svinčany se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu Svinčany, Svinčany

čp. 52.

 

Otevírací doba

sobota 1 x za 14 dnů od 14 do 15 hodin

 • 14. 01. 2017
 • 28. 01. 2017
 • 11. 02. 2017
 • 25. 02. 2017
 • 11. 03. 2017
 • 25. 03. 2017
 • 08. 04. 2017
 • 22. 04. 2017
 • 06. 05. 2017
 • 20. 05. 2017
 • 03. 06. 2017
 • 17. 06. 2017
 • 01. 07. 2017
 • 15. 07. 2017
 • 29. 07. 2017
 • 12. 08. 2017
 • 26. 08. 2017
 • 09. 09. 2017
 • 23. 09. 2017
 • 07. 10. 2017
 • 21. 10. 2017
 • 04. 11. 2017
 • 18. 11. 2017
 • 02. 12. 2017
 • 16. 12. 2017

 

Knihovnice

Jaroslava Petráňová

 

Kontakty

 • mobil 724 515 696
 • e-mail:svincany@seznam.cz

 

Služby knihovny pro občany v obci

 • půjčovné na čtenářský lístek zdarma
 • internet zdarma
 • zprostředkování knih z výměnných fondů (knihovna městyse Choltice, Krajská knihovna
 • v Pardubicích)

 

Vyhledávání knih