Aktuality


Kotlíkové dotace aktuálně

Kotlíkové dotace - výzva.pdfOrdinace praktického lékaře pro dospělé Choltice

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Libor Hemžský, Pardubická 38, Choltice

Telefon: 466 972 172

E-mail: mudr.hemzsky@seznam.cz

Web: www.mudr-hemzsky.cz

Sestra: Radka Čermáková

 

Ordinační doba:

           Pondělí:     7:00-13:00        (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)

           Úterý:         7:00-13:00        (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)

           Středa:       7:00-13:00        (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)

           Čtvrtek:     12:00-18:00       (od 16:00 hod. pro objednané pacienty)

            Pátek:        7:00-13:00        (od 12:00 hod. pro objednané pacienty)

 .

Ordinační hodiny MUDr. Hemžský.pdfSvoz odpadů v roce 2017

Oznamujeme občanům, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob bude po zimní přestávce zahájen ve 14. týdnu, tedy ve čtvrtek 13. dubna 2017.

ROZPIS SVOZU ODPADŮ V ROCE 2017.pdfÚHRADA POPLATKŮ V ROCE 2017

POPLATKY 2017

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

 1.  600,-Kč/osoba
 2. 600,-Kč/stavba, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba

 

POPLATEK ZE PSŮ

 1.  za prvního psa 60,-Kč
 2. za druhého a každého dalšího 90,-Kč

 

STOČNÉ – netýká se občanů Horních a Dolních Raškovic, Nákle

 1. 200,-Kč/osoba
 2.  200,-Kč/stavba, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba

 Splatnost všech výše uvedených poplatků je do 30. 06. 2017.

                                              
Platbu poplatků lze uhradit v pokladně Obecního úřadu nebo převodem na účet obce číslo 1205495339/0800 Česká spořitelna a.s. Pardubice, do variabilního symbolu uveďte:

- 134001 + číslo popisné nebo evidenční občané Svinčan,Nákle

- 134002 + číslo popisné nebo evidenční občané Horních  Raškovic

- 134003 + číslo popisné nebo evidenční občané Dolních  Raškovic

 

Úhrada poplatků v roce 2017.pdfZměna ordinačních hodin MUDr. Lucie Kosová, dětský lékař Choltice

MUDr. Lucie Kosová, praktický lékař pro děti a dorost oznamuje

změnu ordinačních hodin od 03. 10. 2016.

  nemocní prevence Choltice
pondělí 7:00 - 10:30 --- 11:00 - 14:30
úterý 7:00 - 10:30 11:00 - 15:30 ---
středa 7:00 - 10:30 --- 11:00 - 13:00

čtvrtek

7:00 - 10:30 11:00 - 13:00 ---
pátek 7:00 - 10:30 --- 11:00 - 14:00

 

 

 Informace FÚ o provozních a organizačních změnách na Územním pracovišti v Přelouči

Finanční úřad pro Pardubický kraj sděluje daňové veřejnosti, že od 23. května 2016 bude Územní pracoviště v Přelouči působit v nových prostorách MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘELOUČ, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, 3. nadzemní podlaží, malá zasedací místnost.

Dostupnost služeb na Územním pracovišti v Přelouči zůstane zachována prioritně pro fyzické osoby v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.

Zajištěny budou následující oblasti věcné působnosti:

 • příjem veškerých podání a součinnost při podávání žádostí, daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a majetkových daní, registračních údajů
 • pořizování a ověřování výpisů elektronicky vedené části spisu
 • vyřizování žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
 • poskytování informací k základním oblastem činnosti Finanční správy
 • distribuce daňových tiskopisů

Analogové spisy místně příslušných daňových subjektů budou přesunuty na Územní pracoviště v Pardubicích, kde budou pro daňovou veřejnost plnohodnotně zabezpečeny veškeré služby věcné působnosti vyplývající ze zákona o Finanční správě ČR.

V rámci Finanční správy ČR dochází k těmto změnám na 23 územních pracovištích finančních úřadů. Podrobnější informace o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích jsou součástí Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D - 23, který případně naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

 

 leták změna adresy FÚ.pdfZřízení pobočky VZP v Přelouči

Oznamujeme občanům, že od 6. ledna 2016 je otevřeno na Masarykově náměstí v č.p. 25 v Přelouči, v bývalé budově městského úřadu pod podloubím, pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny jako nová služba pro občany, kteří už nebudou muset jezdit vyřizovat záležitosti týkající se VZP do Pardubic. Kontaktní místo Všeobecné zdravotní pojišťovny bude k dispozici občanům vždy ve středu v době od 8 do 17. hodin.