Rozpočet

Rozpočet roku 2009

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy

3 107 200,00

3 758 637,35

Příjmy z provozu rozhledny

55 000,00

71 695,00

Poplatek stočné

35 900,00

34 600,00

Příjmy z pronájmu kulturního domu

5 000,00

20 868,00

Přijaté neinvestiční dary

10 000,00

14 900,00

Pohřebnictví - poplatky z hrobů

10 000,00

4 978,00

Výstavba a údržba inženýrských sítí - věcná břemena

0,00

8 500,00

Komunální služby a územní rozvoj

200 800,00

258 687,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 000,00

500,00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

45 000,00

124 117,50

Dotace na státní správu

9 200,00

9 200,00

Chráněné bydlení - pronájmy

547 200,00

519 252,00

Činnost místní správy

1 000,00

4 226,00

Obecné příjmy

5 000,00

2 412,23

Celkem příjmy

4 032 300,00

4 832 573,08

Výdaje

Plán

Skutečnost

Cestovní ruch

87 500,00

100 468,50

Silnice

36 000,00

142 615,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0,00

10 822,00

Pitná voda

500,00

640,00

Odvádění a čištění odpadních vod

9 000,00

115 772,00

Předškolní zařízení

46 700,00

46 617,00

Základní školy

212 300,00

209 038,00

Základní umělecké školy

5 000,00

5 000,00

Činnosti knihovnické

10 800,00

11 502,00

Ostatní záležitosti kultury

349 900,00

303 289,95

Historický majetek

65 000,00

0,00

Činnost registrovaných církví

30 000,00

30 000,00

Rozhlas a televize

6 500,00

1 350,00

Záležitosti kultury

49 000,00

44 417,00

Zájmová činnost a rekreace

105 000,00

115 540,00

Ostatní zdravotnická zařízení - hospic

0,00

10 000,00

Veřejné osvětlení

75 000,00

128 029,90

Pohřebnictví

15 500,00

23 608,00

Komunální služby a územní rozvoj

67 700,00

620 816,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

14 000,00

13 164,00

Sběr a svoz komunálních odpadů

390 000,00

364 543,00

Sběr a svoz ostatních odpadů

16 000,00

22 742,00

Využívání a zneškodňování komunál. odpadů-kontejnery

0,00

57 871,44

Péče o vzhled obce

142 000,00

121 037,93

Chráněné bydlení

447 000,00

462 210,22

Požární ochrana - dobrovolná část

859 001,00

144 011,00

Zastupitelstvo obce

359 200,00

315 672,64

Volby do Evropského parlamentu

0,00

12 258,00

Činnost místní správy

460 500,00

577 989,69

Obecné výdaje

15 000,00

15 217,50

Pojištění

24 500,00

13 400,00

Finanční vypořádání minulých let

7 099,00

7 099,00

Celkem

3 905 700,00

4 046 741,77

FINANCOVÁNÍ    
zapojení přebytku

245 400,00

zůstatek na účtě k 31.12.2009  600 861,08
splátka dlouhodobého úvěru

372 000,00

372 000,00

 

Rozpočet roku 2008

          Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

3 546 900,00

3 566 077,27

Nedaňové příjmy

610 000,00

956 940,54

Kapitálové příjmy

190 000,00

155 950,00

Přijaté dotace

8 900,00

303 410,00

 

4 355 800,00

4 982 377,81

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje

2 822 000,00

3 652 933,32

- vnitřní obchod, služby, turistika, komunikace

436 000,00

1 658 872,30

- vodní hospodářství

12 500,00

42 661,00

- školství

231 500,00

236 619,00

- státní správa a samospráva 

863 500,00

834 735,67

- kultura

361 800,00

211 703,79

- bydlení, územní rozvoj 

1 389 300,00

1 310 048,06

- životní prostředí

321 000,00

406 011,50

- požární ochrana 

50 000,00

74 304,00

- volby

 

12 901,00

Kapitálové výdaje

843 600,00

1 134 923,00

Celkem

3 665 600,00

4 787 856,32

     
FINANCOVÁNÍ    
zapojení přebytku

412 200,00

166 829,51

splátky dlouhodobého úvěru

1 102 400,00

372 000,00