ÚHRADA POPLATKŮ V ROCE 2017POPLATKY 2017

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

  1.  600,-Kč/osoba
  2. 600,-Kč/stavba, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba

 

POPLATEK ZE PSŮ

  1.  za prvního psa 60,-Kč
  2. za druhého a každého dalšího 90,-Kč

 

STOČNÉ – netýká se občanů Horních a Dolních Raškovic, Nákle

  1. 200,-Kč/osoba
  2.  200,-Kč/stavba, ve které není hlášena k pobytu žádná osoba

 Splatnost všech výše uvedených poplatků je do 30. 06. 2017.

                                              
Platbu poplatků lze uhradit v pokladně Obecního úřadu nebo převodem na účet obce číslo 1205495339/0800 Česká spořitelna a.s. Pardubice, do variabilního symbolu uveďte:

- 134001 + číslo popisné nebo evidenční občané Svinčan,Nákle

- 134002 + číslo popisné nebo evidenční občané Horních  Raškovic

- 134003 + číslo popisné nebo evidenční občané Dolních  Raškovic

 

Úhrada poplatků v roce 2017.pdf