Informace FÚ o provozních a organizačních změnách na Územním pracovišti v PřeloučiFinanční úřad pro Pardubický kraj sděluje daňové veřejnosti, že od 23. května 2016 bude Územní pracoviště v Přelouči působit v nových prostorách MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘELOUČ, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, 3. nadzemní podlaží, malá zasedací místnost.

Dostupnost služeb na Územním pracovišti v Přelouči zůstane zachována prioritně pro fyzické osoby v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.

Zajištěny budou následující oblasti věcné působnosti:

  • příjem veškerých podání a součinnost při podávání žádostí, daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a majetkových daní, registračních údajů
  • pořizování a ověřování výpisů elektronicky vedené části spisu
  • vyřizování žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti
  • poskytování informací k základním oblastem činnosti Finanční správy
  • distribuce daňových tiskopisů

Analogové spisy místně příslušných daňových subjektů budou přesunuty na Územní pracoviště v Pardubicích, kde budou pro daňovou veřejnost plnohodnotně zabezpečeny veškeré služby věcné působnosti vyplývající ze zákona o Finanční správě ČR.

V rámci Finanční správy ČR dochází k těmto změnám na 23 územních pracovištích finančních úřadů. Podrobnější informace o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích jsou součástí Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D - 23, který případně naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

 

 leták změna adresy FÚ.pdf